เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ลานวิ่งเพื่อสุขภาพรอบสระน้ำหลวงปู่ขาน
ลานวิ่งเพื่อสุขภาพรอบสระน้ำหลวงปู่ขานอยู่ติดกับวัดป่าบ้านเหล่า (วัดหลวงปู่ขาน) เดิมเป็นสระน้ำที่หลวงปู่ขาน ฐานวโร ได้มอบไว้ให้เป็นแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้ใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปา เมื่อปี พ.ศ. 2562 ได้มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ มีการขุดลอกสระน้ำ จัดเรียงหินโดยรอบ ทำบันไดลงสระ เสริมคันโดยรอบและทำเป็นถนนลาดยาง สำหรับให้ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย มีศาลาสำหรับให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ มีไฟฟ้าส่องสว่างตอนกลางคืน

สถานที่ตั้ง: จะอยู่ติดกับลานกิจกรรมจตุรมุขบริเวณทางเข้าวัดป่าบ้านเหล่า ติดกับถนนข้างโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ถนน : เส้นทางจากแยกตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ไปบ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน


 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ