เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ระบบแจ้งขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะออนไลน์
  • ระบบแจ้งขอซ่อมไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เป็น E-Service หรือบริการทางระบบ Online เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
  • เมื่อกรอกข้อมูลพื้นฐานครับและกดปุ่มส่งข้อมูล ระบบจะแจ้งเตือนผ่านไลน์ ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่จะประสานไปยังผู้กรอกข้อมูลแจ้งซ่อม ตามที่อยู่ในการติดต่อที่ให้ไว้
  • หากต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ติดต่อได้ที่ กองช่าง 053-953118 ต่อ 26
  • หมายเหตุ  : เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้ามีกำลังคนจำกัดแต่มีภาระงานด้านไฟฟ้าและงานด้านอื่นๆ อีกมาก ดังนั้นกรุณากรอกข้อมูลทุกอย่างตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ต่อการเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว และขออภัยที่อาจจะมีความล่าช้าไปบ้างในบางครั้งด้วยเหตุผลดังกล่าว ขอบพระคุณครับ

ผังขั้นตอนการแจ้งขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ


 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ