เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน 40 ชั่วโมง...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 3/12/2564
Read (8)

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2564...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 30/11/2564
Read (15)

ประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 15/11/2564
Read (33)

กิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 18/10/2564
Read (52)

ประชาสัมพันธ์การปิดให้บริการตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า วันที่ 16-17 ตุลาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดตลาด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 13/10/2564
Read (67)

การออกประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเวียงเชียงรุ้ง...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 6/10/2564
Read (72)

ประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอ เรื่อง "สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา" และ "ยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว"...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 6/10/2564
Read (69)

ทำความสะอาดล้างตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 4/10/2564
Read (80)

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการ (Universal Prevention for COVID-19)...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 22/9/2564
Read (80)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 21/9/2564
Read (73)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564 บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ 12...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 17/9/2564
Read (71)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564 บ้านแม่เผื่่อ หมู่ 4...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 16/9/2564
Read (72)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564 หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 15/9/2564
Read (72)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564 บ้านเหล่า หมู่ 6...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 14/9/2564
Read (64)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 13/9/2564
Read (62)

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ ประจำเดือน กันยายน 2564...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 1/9/2564
Read (71)

ประชาสัมพันธ์สนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 20/8/2564
Read (78)

ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 30/7/2564
Read (63)

ประชุม พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศป.ปส.เทศบาล)ปี 2564...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 20/7/2564
Read (65)

รายงานผลการกักตัวตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 ...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 9/7/2564
Read (61)

จำนวนข่าวทั้งหมด 108 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ