นายทองคำ  ยาปะโลหิต  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
นายทองคำ  ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
"นโยบายการบริหารงาน"

นายสาธิต  แก้วรากมุข ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
นายสาธิต  แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

5 / ต.ค. / 2558
ระเบียบ/ประกาศ  (เปิดดู 7 ครั้ง)  
   รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติและ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเป็นสา...
5 / ต.ค. / 2558
ประชาสัมพันธ์  (เปิดดู 16 ครั้ง)  
   กิจกรรมทำบุญเนื่องในในช่วงเทศกาลประเพณีเข้าพรรษา เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ณ สำนักสงฆ์บ้านเหล่าเจริญราษฎ...
1 / ต.ค. / 2558
ประชาสัมพันธ์  (เปิดดู 9 ครั้ง)  
   ตารางออกให้บริการนอกสถานที่-ตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ...

หน้าแรกเทศบาล หน้าแรกเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไป
 +++ เกี่ยวกับเทศบาล
 +++ ที่ตั้ง
 +++ อาณาเขตติดต่อ
 +++ เนื้อที่และภูมิประเทศ
 +++ สภาพภูมิอากาศ
 +++ เขตการปกครอง
 +++ ประชากร
 +++ แผนที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
 
การบริหารการปกครอง ข้อมูลด้านการบริหาร
 +++ นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร
 +++ สภาเทศบาล
 +++ รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 +++ วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 +++ นโยบายและแนวทาง
 +++ งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
 
หน่วยงานภายในและบุคลากร หน่วยงานภายในและบุคลากร
 +++ ปลัดเทศบาล
 +++ รองปลัดเทศบาล
 +++ หน่วยตรวจสอบภายใน
 +++ สำนักปลัดเทศบาล
 +++ กองคลัง
 +++ กองช่าง
 +++ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 +++ กองการศึกษา
 +++ กองการประปา
 
เศรษฐกิจท้องถิ่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น
 +++ ภาคธุรกิจ
 +++ ภาคการเกษตร
 
การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวและซื้อสินค้า
 +++ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน
 +++ ร้านอาหารและที่พัก
 +++ ตลาดสดเทศบาล
 +++ ตลาดนัดวันจันทร์
 +++ กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป
 +++ กลุ่มน้ำยาอเนกประสงค์
 
หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ
 +++ ที่ว่าการอำเภอ
 +++ สถานที่ทางศาสนา
 +++ สถานพยาบาล
 +++ สถานศึกษา
 +++ สถานีตำรวจ
 
 
เวบไซต์แนะนำ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

เชียงรายโฟกัส สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

องค์การบริหารสวนตำบลทุ่งก่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ศพด.ตำบลทุ่งก่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา


 
สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
  ip ของคุณ คือ 54.226.131.251
 ออนไลน์ 3 ip
 ผู้เข้าชมวันนี้ 26 ip
 ผู้เข้าชมเดือนนี้ 352 ip
 ผู้เข้าชมปีนี้ 14481 ip
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 133598 ip
 เริ่มนับ : 1 มีนาคม 2554
 

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.155)
วันนี้ เวลา 07.40.25 น.


ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2556


แนะนำเทศบาลตำบลบ้านเหล่า


ฝึกอบรมทบทวนอปพร. 2555
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี
 

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

แผนที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า


หน่วยกู้ชีพเวียงเชียงรุ้ง

คุณรู้จัก
เว็บไซต์เราจากไหน ?

เพื่อนบอก
จากเว็บไซต์ต่างๆ
จาก Search Engine
บังเอิญเข้ามาเอง
อื่นๆแสดงผลการโหวต


Links เกี่ยวกับสถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
ดาว์นโหลดเพลงอยู่อย่างพอเพียง
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
ข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถ. กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย


  


กลุ่มน้ำยาอเนกประสงค์

การผลิต
         ผลิตและบรรจุลงขวด ปริมาณขวดละ 400 ml. โดยมีอยู่ 2 สูตร คือ

1. สูตรผสมลูกมะกรูด
 รับซื้อวัตถุดิบหลักคือ มะกรูดในชุมชน จะมีมากในช่วงฤดูฝน นอกฤดูฝนจะทำสูตรนี้ไม่ได้เนื่องจากขาดวัตถุดิบในการผลิต สูตรผสมลูกมะกรูดนี้จะผลิตครั้งละ 200 ขวด และผลิตได้  3  ครั้งต่อปีเท่านั้น

2. สูตรสำเร็จ
 ซื้อน้ำยาสำเร็จรูปมาผสมและแปรรูปใส่ขวดขายเอง ทำในช่วงที่ขาดแคลนลูกมะกรูด เพื่อให้กิจกรรมของกลุ่มมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งปี สูตรสำเร็จจะผลิตได้ตลอดทั้งปีที่ขาดแคลนลูกมะกรูด ส่วนใหญ่จะผลิต เดือนละ 2 ครั้งหรือตามปริมาณความต้องการ

การจำหน่าย
         ราคาขายปลีก จำหน่ายในราคาขวดละ 10 บาท และขายส่งให้กับร้านค้าของชำ ในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ติดต่อ
 นางสงกรานต์  ใจวงษ์
 บ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 โทร.053-172143, 081-9925157,