เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
สายด่วนนายกฯ
081-0350898

นายบดินทร์ หงษ์หิน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
สายด่วนปลัดฯ
090-8939918

แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเทียมบ้านแม่เผื่อ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายศรีทน วันดี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านแม่เผื่อ หมู่. 4

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

 
 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
ประชาสัมพันธ์แจ้งขอทำการหยุดจ่ายน้ำประปากรณีฉุกเฉิน...

กองการประปา เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Post Date 28/2/2567 Read (44)

มอบกระเช้าให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย...

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Post Date 27/2/2567 Read (46)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7 / 2567...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Post Date 23/2/2567 Read (55)

ทำบุญอาคารเรียน อาคาร 4 (ทองอุไร)...

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Post Date 22/2/2567 Read (75)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ปีงบประมาณ 2567)...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 20/2/2567 Read (73)

เก็บตัวอย่างของอาหารในตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 19/2/2567 Read (84)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6 / 2567...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 16/2/2567 Read (75)

โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ)และศพด.ทต.บ้านเหล่าได้ร่วมทำบุญออกโรงทานของหวาน และ พาเด็กนักเรียนร่วมฟ้อนที่งานปอยหลวงฉลองศาลาบาตร ณ วัดแม่เผื่อ...

กองการศึกษา โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ) Post Date 15/2/2567 Read (84)

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนและอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

งานแผนและงบประมาณ โดย มิ้น Post Date 15/2/2567 Read (89)

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนและอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ...

งานแผนและงบประมาณ โดย มิ้น Post Date 14/2/2567 Read (101)

ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ กำหนดห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด "76 วันปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย" ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2567......

งานป้องกันฯ โดย งานป้องกัน_สำนักปลัด Post Date 14/2/2567 Read (104)

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนและอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

งานแผนและงบประมาณ โดย มิ้น Post Date 13/2/2567 Read (118)

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนและอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

งานแผนและงบประมาณ โดย มิ้น Post Date 12/2/2567 Read (86)

นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่าให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบ E-Service จากเทศบาลนครอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2567...

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 10/2/2567 Read (114)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 9/2/2567 Read (110)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 / 2567...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 9/2/2567 Read (68)

เทศบาลตำบลบ้านเหล่าร่วมกับหน่วยงาน นพค.35 มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม...

งานพัฒนาชุมชน โดย งานพัฒนาชุมชน1 Post Date 8/2/2567 Read (105)

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

งานกิจการสภา โดย ธุรการ2_สำนักปลัด Post Date 8/2/2567 Read (115)

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2568...

งานกิจการสภา โดย ธุรการ2_สำนักปลัด Post Date 7/2/2567 Read (85)

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566...

งานกิจการสภา โดย ธุรการ2_สำนักปลัด Post Date 7/2/2567 Read (90)

กำหนดการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนและอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

งานแผนและงบประมาณ โดย มิ้น Post Date 6/2/2567 Read (138) ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/2/2567
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/2/2567
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/2/2567
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/2/2567
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๓๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/2/2567
6 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเดินท่อประปา HDPE ขนาด ๖ นิ้ว ทดแทนท่อเดิม ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 21/2/2567
7 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเดินท่อประปา HDPE ขนาด ๖ นิ้ว ทดแทนท่อเดิม ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 21/2/2567
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/2/2567
9 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเดินท่อประปา HDPE ขนาด ๖ นิ้ว ทดแทนท่อเดิม ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 13/2/2567
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มใสผล ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม หรือ 50 กิโลกรัม /กระสอบ จำนวน 100 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 7/2/2567
11 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนน คสล. (ข้างบ้านนายทรงฤทธิ์ บัวลอย - สระหนองบัว) บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/2/2567
12 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/1/2567
13 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/1/2567
14 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมอร์ส ขนาด ๗.๕ แรงม้า ๓ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 26/1/2567
15 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า โดยการปูพื้นกระเบื้องภายในห้องเรียน จำนวน ๒ ห้อง ขนาดพื้นที่ ๓๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/1/2567
16 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงต่อเติมสนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/1/2567
17 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) บริเวณด้านหน้าอาคารหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 24/1/2567
18 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 19/1/2567
19 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงจอดรถอาคารป้องกัน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 18/1/2567
20 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/1/2567

 RSS ทั้งหมด

 

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายดวงแก้ว ก้อนแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
สายด่วน : 08-99521988

สภาเทศบาล(สุ่มแสดง)

  Your IP Address
3.236.145.153
ออนไลน์ 8ip
วันนี้ 104ip
เดือนนี้ 525ip
ปีนี้ 10031ip
ทั้งหมด 161183ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Yandex (95.108.213.225)
วันนี้ เวลา 11.36.47 น.

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ