เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
สายด่วนนายกฯ
081-0350898

นายสาธิต แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
สายด่วนปลัดฯ
097-9212244

ลานวิ่งเพื่อสุขภาพรอบสระน้ำหลวงปู่ขาน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มทอเสื่อกก

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายจำนงค์ มณีจันทร์สุข
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านทุ่งก่อ หมู่. 4

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

 
 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
เชิญประชุมสภาเทศบาลและเรื่องนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป...

งานกิจการสภา โดย ธุรการ2_สำนักปลัด Post Date 8/8/2565 Read (28)

โครงการสนับสนุนงานป้องกันและแก่ไขปัญหายาเสพติด(ศป.ปส.เทศบาล)ปีงบประมาณ 2565 ม.ต้น...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 8/8/2565 Read (10)

โครงการกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ให้คำแนะนำ เยี่ยมบ้านติดตามดูแลสุขภาพผู้พิการ และทุพพลภาพ ประจำปี 2565...

งานพัฒนาชุมชน โดย งานพัฒนาชุมชน2 Post Date 5/8/2565 Read (35)

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้หลักธรรมะกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป หมู่ 11...

กองการศึกษา โดย ธุรการ_กองการศึกษา Post Date 5/8/2565 Read (22)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บ้านแม่เผื่อ ม.4 ต.ดงมหาวัน...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 5/8/2565 Read (13)

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565...

กองการศึกษา โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ) Post Date 4/8/2565 Read (35)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บ้านเหล่าเจริญเมือง ม.12...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 4/8/2565 Read (12)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 3/8/2565 Read (34)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บ้านเหล่า ม.6...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 3/8/2565 Read (14)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (บทความ อ.31- อ.35/2565)...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 2/8/2565 Read (32)

กองช่างเทศบาลตำบลบ้านเหล่าร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ดำเเนินการซ่อมแซมถนน บริเวณบ้านเหล่า หมู่ 6 เมื่อวันที่ 02/08/2565...

กองช่าง โดย ธุรการ_กองช่าง Post Date 2/8/2565 Read (41)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ม.11...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 2/8/2565 Read (19)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บ้านทุ่งก่อ ม.4...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 1/8/2565 Read (21)

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...

กองการศึกษา โดย ธุรการ_กองการศึกษา Post Date 28/7/2565 Read (36)

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ประจำเดือนมิถุนายน 2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 27/7/2565 Read (42)

ประชาสัมพันธ์โครงการ"อบรมความรู้ประกันภัย(Training for the Trainers)สำหรับการประกันข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์"ประจำปี 2565...

งานพัฒนาชุมชน โดย งานพัฒนาชุมชน2 Post Date 27/7/2565 Read (41)

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” ...

งานพัฒนาชุมชน โดย งานพัฒนาชุมชน2 Post Date 27/7/2565 Read (43)

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย เปิดรับสมัครฝึกอบรมวิชาชีพ ฟรี ชาย-หญิงและเพศทางเลือก (LGBTQ+) รุ่นที่ 55 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 (มีใบสมัคร)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 26/7/2565 Read (41)

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า กิจกรรมหนูน้อยปฐมวัยใส่ใจอาชีพในฝัน ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคาร ที่ 26 กรกฏาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

กองการศึกษา โดย ธุรการ กองการศึกษา Post Date 26/7/2565 Read (41)

โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 22/7/2565 Read (48)

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้หลักธรรมะกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป หมู่ 4 ตำบลทุ่งก่อ...

กองการศึกษา โดย ธุรการ_กองการศึกษา Post Date 21/7/2565 Read (51)

โครงการอบรมคุณธรรมเด็กดี โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ)...

กองการศึกษา โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ) Post Date 20/7/2565 Read (24) ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/8/2565
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 11/8/2565
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 11/8/2565
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 11/8/2565
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 11/8/2565
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 11/8/2565
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๒๗๑ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 11/8/2565
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างติดตั้งชุดอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ รถประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 11/8/2565
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ รายการสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 10/8/2565
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/8/2565
11 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์ รายการถังบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/8/2565
12 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อมาตรน้ำ จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 3/8/2565
13 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อมาตรวัดน้ำ 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 3/8/2565
14 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อชุดตรวจสารเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/7/2565
15 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/7/2565
16 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 26/7/2565
17 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 26/7/2565
18 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงรั้ว สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 18/7/2565
19 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการตู้โหลดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 18/7/2565
20 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชุดรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 18/7/2565

 RSS ทั้งหมด

 

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายสมชาติ ยานุ
สมาชิกสภาเทศบาล
สายด่วน : 08-46084240

สภาเทศบาล(สุ่มแสดง)

  Your IP Address
3.235.140.84
ออนไลน์ 6ip
วันนี้ 58ip
เดือนนี้ 1044ip
ปีนี้ 14519ip
ทั้งหมด 114150ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.200)
วันนี้ เวลา 19.55.23 น.

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher    ล็อกอินเว็บไซต์ |   ล็อกอินสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ