เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
 ข่าวสารทั้งหมดในรอบ 30 วัน
   ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565...

กองคลัง โดย ธุรการ_กองคลัง Post Date 1/7/2565 Read (682)

   การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565...

กองคลัง โดย ธุรการ_กองคลัง Post Date 23/2/2565 Read (441)

   โครงการจัดเก็บภาษีช่วงกลางวัน และเปิดให้บริการในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) ประจำปี พ.ศ. 2565...

กองคลัง โดย ธุรการ_กองคลัง Post Date 30/12/2564 Read (515)

   งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...

กองคลัง โดย ธุรการ_กองคลัง Post Date 21/12/2564 Read (783)

   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565...

กองคลัง โดย กองคลัง Post Date 29/11/2564 Read (587)

โครงการค่ายสัมพันธ์และเยี่ยมบ้านนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ปีการศึกษา 2565...

กองการศึกษา โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Post Date 21/9/2565 Read (12)

ร้องเรียนร้องทุกข์การขุดดินถมดิน...

ร้องเรียน-ร้องทุกข์ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 21/9/2565 Read (8)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ประจำปี 2565 (กิจกรรมการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน)...

งานพัฒนาชุมชน โดย งานพัฒนาชุมชน2 Post Date 13/9/2565 Read (45)

คณะผู้บริหาร นำโดยนายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง...

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 9/9/2565 Read (52)

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565...

งานพัฒนาชุมชน โดย งานพัฒนาชุมชน2 Post Date 8/9/2565 Read (37)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 7/9/2565 Read (77)

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

งานการเจ้าหน้าที่ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 5/9/2565 Read (100)

ประชาสัมพันธ์ บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ เคลื่อนที่ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประจำเดือน กันยายน 2565...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 5/9/2565 Read (38)

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้หลักธรรมะกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป หมู่ 6 ตำบลทุ่งก่อ...

กองการศึกษา โดย ธุรการ_กองการศึกษา Post Date 5/9/2565 Read (45)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หมู่ 4,6,11,12 ตำบลทุ่งก่อ และหมู่ 4 ตำบลดงมหาวัน ประจำปี 2565 “กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า” ...

งานพัฒนาชุมชน โดย งานพัฒนาชุมชน2 Post Date 30/8/2565 Read (64)

กิจกรรมโครงการสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 29/8/2565 Read (42)


 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher    ล็อกอินเว็บไซต์ |   ล็อกอินสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ