เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
 ข่าวสารทั้งหมดในรอบ 30 วัน
   ประชาสัมพันธ์ Application : เรียกช่าง เพื่อบริการข้อมูล หาช่าง ครบ จบงาน (กรมโยธาธิการและผังเมือง)...

กองช่าง โดย ธุรการ_กองช่าง Post Date 2/5/2566 Read (49)

   ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566...

กองคลัง โดย กองคลัง Post Date 27/4/2566 Read (47)

   ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 25/4/2566 Read (58)

   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 ...

กองคลัง โดย กองคลัง Post Date 30/3/2566 Read (85)

   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการประชาชนในวันหยุด (วันเสาร์) นอกเวลาราชการ...

กองคลัง โดย กองคลัง Post Date 30/3/2566 Read (69)

   ประชาสัมพันธ์ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีปี 2566...

กองคลัง โดย กองคลัง Post Date 30/3/2566 Read (82)

   งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

กองคลัง โดย ธุรการ_กองคลัง Post Date 22/12/2565 Read (172)

   ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566...

กองคลัง โดย กองคลัง Post Date 1/12/2565 Read (191)

   ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับที่ดินไม่มีการใช้ประโยชน์ และปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า...

กองคลัง โดย กองคลัง Post Date 1/11/2565 Read (298)

   ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566...

กองคลัง โดย ธุรการ_กองคลัง Post Date 17/10/2565 Read (250)

   ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

กองคลัง โดย ธุรการ_กองคลัง Post Date 4/10/2565 Read (236)

ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ธุรการ2_สำนักปลัด Post Date 24/5/2566 Read (19)

ขับรถหน้าร้อน !!! ส่งผลต่อการขับขี่ ...

สาระน่ารู้ โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 22/5/2566 Read (22)

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566...

งานกิจการสภา โดย ธุรการ2_สำนักปลัด Post Date 15/5/2566 Read (26)

พิษสุนัขบ้า ฆ่าได้ทุกชีวิต...

สาระน่ารู้ โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 12/5/2566 Read (28)

โครงการชี้แจงประชุมผู้ปกครอง ของโรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566...

กองการศึกษา โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ) Post Date 12/5/2566 Read (29)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม MOU ข้อตกลงคุณธรรมป้องกันการทุจริต...

งานนิติการ โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 12/5/2566 Read (34)

โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองเด็กอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำภาคเรียน ที่ 1/2566 ณ อาคารดารารัตน์ ศูนย์พัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

กองการศึกษา โดย ธุรการ กองการศึกษา Post Date 12/5/2566 Read (24)

โรงเรียนเทศบาล 1(แม่เผื่อ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ทำความสะอาดอาคารเรียนทุกอาคาร และล้างเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนทุกห้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ...

กองการศึกษา โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ) Post Date 12/5/2566 Read (24)

โรงเรียนเทศบาล 1(แม่เผื่อ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ทำความสะอาดอาคารเรียนทุกอาคาร และล้างเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนทุกห้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ...

กองการศึกษา โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ) Post Date 12/5/2566 Read (26)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 10/5/2566 Read (32)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 ...

กองการศึกษา โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ) Post Date 10/5/2566 Read (26)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / เบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566...

งานพัฒนาชุมชน โดย งานพัฒนาชุมชน1 Post Date 8/5/2566 Read (31)

ประชาสัมพันธ์ Application : เรียกช่าง เพื่อบริการข้อมูล หาช่าง ครบ จบงาน (กรมโยธาธิการและผังเมือง)...

กองช่าง โดย ธุรการ_กองช่าง Post Date 2/5/2566 Read (49)

ฮีทสโตรก อันตรายในช่วงหน้าร้อน!!!...

สาระน่ารู้ โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 1/5/2566 Read (37)

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่ประชุมสภาเทศบาลและเรื่องนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566...

งานกิจการสภา โดย ธุรการ2_สำนักปลัด Post Date 1/5/2566 Read (27)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16 / 2566...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 1/5/2566 Read (11)


         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ