เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเทียมบ้านแม่เผื่อ
แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเทียมบ้านแม่เผื่อ ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระหินบ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ 4 โดยก่อสร้างน้ำตกเทียม สูง 3.50-4 เมตร ยาว 14 เมตร ปรับปรุงพื้นที่สระเก็บน้ำ กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร สะพานชมวิว กว้าง 2 เมตร ยาว 40 เมตร


         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ