เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เดือน/พ.ศ. จำนวนเรื่องทั้งหมด อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการเสร็จสิ้น หมายเหตุ
ต.ค. 2565 0 - - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
พ.ย. 2565 0 - - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ธ.ค. 2565 0 - - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ม.ค. 2566 0 - - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ก.พ. 2566 0 - - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
มี.ค. 2566 0 - - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เม.ย. 2566 0 - - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
พ.ค. 2566        
มิ.ย. 2566        
ก.ค. 2566        
ส.ค. 2566        
ก.ย. 2566        

 


         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ