เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2.) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3.) แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4.) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5.) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6.) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7.) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5)
8.) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
9.) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)
10.) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11.) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
12.) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
13.) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
14.) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำลบบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
15.) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
16.) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
17.) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18.) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
19.) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
20.) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
21.) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
22.) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
23.) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
24.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560)
25.) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ