เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) หนังสือมอบอำนาจ
2.) แบบคำขอรับการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์
3.) หนังสือมอบอำนาจ ลงทะเบียนรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / เบี้ยความพิการ
4.) แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
5.) แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
6.) แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการด้านสาธารณสุข
7.) คำร้องขอหนังสือรับรองการแจ้ง การประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร
8.) ใบยื่นคำร้องขออนุญาตใช้น้ำประปา
9.) ใบสมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.บ้านเหล่าและโรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
10.) แบบคำร้องทั่วไป
11.) แบบคำขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher    ล็อกอินเว็บไซต์ |   ล็อกอินสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ