เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2.) แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3.) การรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565
4.) การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565
5.) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2565
6.) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565
7.) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
8.) รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9.) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563
10.) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ