เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) นักวิชาการตรวจสอบภายใน
2.) เจ้าพนักงานการประปา
3.) นักวิชาการเงินและบัญชี(กองการประปา)
4.) เจ้าพนักงานธุรการ(กองการประปา)
5.) งานธุรการ(กองการศึกษา)
6.) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู
7.) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(กองการศึกษา)
8.) ผู้อำนวยการกองการศึกษา
9.) เจ้าพนักงานสาธารณสุข
10.) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
11.) พนักงานขับรถยนต์(กองช่าง)
12.) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
13.) นายช่างโยธา
14.) เจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง)
15.) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
16.) ผู้อำนวยการกองช่าง
17.) เจ้าพนักงานพัสดุ
18.) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
19.) นักวิชาการเงินและบัญชี
20.) ผู้อำนวยการกองคลัง
21.) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
22.) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
23.) นักจัดการงานทั่วไป
24.) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
25.) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
26.) ปลัดเทศบาล
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ