เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ระบบขอสนับสนุนรถกระเช้า รถตัก-ขุด รถบรรทุก
  • ระบบแจ้งขอรับการสนับสนุนรถกระเช้า รถตักหน้า-ขุดหลัง รถบรรทุก 6 ล้อ ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เป็นรอรับบริการทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
  • เมื่อกรอกข้อมูลคำขอครบถ้วนและกดปุ่มส่งข้อมูล ระบบจะแจ้งเตือนผ่านไลน์ไปยังแอดมิน แอดมินจะประสานไปยังผู้รับผิดชอบ เพื่อทำการแจ้งยืนยันข้อมูลกับผู้กรอกคำร้องและนำข้อมูลไปเสนอขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อทำการอนุมัติออกปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
  • หากต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ติดต่อได้ที่ กองช่าง 053-953118 ต่อ 26
  • หมายเหตุ  : เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ของกองช่างมีกำลังคนจำกัดแต่มีภาระงานในหลายๆ ด้าน ดังนั้นกรุณากรอกข้อมูลทุกอย่างตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ต่อการเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว และขออภัยที่อาจจะมีความล่าช้าไปบ้างในบางครั้งด้วยเหตุผลดังกล่าว ขอบพระคุณครับ

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ