เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ระบบขออนุญาตใช้ห้องประชุมออนไลน์
 • การขออนุญาตใช้ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  เป็น E-Service หรือบริการทางระบบ Online เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้มีความประสงค์ขอใช้งานห้องประชุมของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 • โดยสามารถขอจองการใช้งานล่วงหน้าได้ (กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง)
 • อัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้ห้องประชุม
  ตามระเบียบเทศบาลตำบลบ้านเหล่าว่าด้วยการขออนุญาตใช้ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  - ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกผู้ขอใช้จัดห้องประชุมเอง อัตราวันละ 1,000 บาท
  - เทศบาลตำบลบ้านเหล่าจัดห้องประชุมให้ อัตราวันละ 1,200 บาท
  - การใช้ห้องประชุมครึ่งวันให้เสียค่าธรรมเนียมครึ่งเดียวจากอัตราเบื้องต้น
 • เมื่อกรอกข้อมูลคำขอครบถ้วนและกดปุ่มส่งข้อมูล ระบบจะแจ้งเตือนผ่านไลน์ไปยังแอดมิน แอดมินจะประสานไปยังผู้รับผิดชอบ เพื่อทำการแจ้งยืนยันข้อมูลกับผู้กรอกคำร้องและนำข้อมูลไปเสนอขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อทำการอนุมัติออกปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
 • หากต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ติดต่อได้ที่ กองคลัง 053-953118 ต่อ 15
 • หมายเหตุ  : ทางเทศบาลได้จัดเตรียม ระบบเครื่องเสียง ไมค์ลอย เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว หากท่านต้องการอุปกรณ์นอกเหนือจากนี้ ขอให้ท่านเตรียมมาด้วยครับ


         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ