เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 75 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 6/5/2565
Read (42)

พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า พร้อมใจกันสืบสานประเพณีอันดีงาม รดน้ำดำหัวรับพรปีใหม่สงกรานต์จากนายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2565 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 19/4/2565
Read (79)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน เมษายน 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 8/4/2565
Read (92)

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม จัดฝึกอบรมให้ความรู้ตามโครงการสร้างการรับรู้กฏหมายด้านการบังคับคดีและกฏหมายเบื้องต้นทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 18/3/2565
Read (145)

แจ้งประชาสัมพันธ์การงดให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ในวันที่ 8-10 มีนาคม 2565 เนื่องจากบุคคลากรติดโควิด ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 7/3/2565
Read (185)

การประชุมพนักงานเทศบาลฯ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำเดือน มีนาคม เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 มี.ค. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 7/3/2565
Read (185)

ประชาสัมพันธ์การใช้ลายผ้า "เชียงแสนหงส์ดำ" เป็นผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงรายและเครื่องแต่งกายจังหวัดเชียงราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 7/3/2565
Read (157)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 4/2/2565
Read (116)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน มกราคม 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 7/1/2565
Read (133)

กิจกรรมทำความสะอาดถนนส่งท้ายปีเก่า บริเวณสี่แยกบ้านเหล่า เพื่อความสะอาดในพื้นที่สัญจร เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 29/12/2564
Read (132)

นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2564 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์พวงแสด 5 โรงเรียนอนุบาลอบต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 16/12/2564
Read (149)

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า น้ำตกเทียมบ้านแม่เผื่อ หมู่ 4 ต.ดงมหาวัน...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 3/12/2564
Read (148)

รายงานผลการประเมินการจัดการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 16/11/2564
Read (137)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 4/11/2564
Read (156)

รางวัลหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 21/10/2564
Read (306)

รางวัลแสดงการเข้าร่วมการประกวดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2564 จากสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) หรือ สพร....


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 21/10/2564
Read (304)

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ควบคุมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 16/9/2564
Read (162)

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลนามสงเคราะห์ และชื่อภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 7/9/2564
Read (227)

ประชาสัมพันธ์ขอเรียนเชิญกลุ่มเยาวชนและประชาชน เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 6/8/2564
Read (156)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 7/7/2564
Read (152)

จำนวนข่าวทั้งหมด 75 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ