เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 91 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน มกราคม 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566...


โดย ธุรการ2_สำนักปลัด
Post Date 10/1/2566
Read (73)

กิจกรรมปลูกดอกทานตะวัน บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 21/12/2565
Read (78)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 7/12/2565
Read (105)

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะและผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 28/11/2565
Read (106)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 5/10/2565
Read (147)

เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ2_สำนักปลัด
Post Date 17/8/2565
Read (190)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 3/8/2565
Read (239)

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ประจำเดือนมิถุนายน 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 27/7/2565
Read (210)

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย เปิดรับสมัครฝึกอบรมวิชาชีพ ฟรี ชาย-หญิงและเพศทางเลือก (LGBTQ+) รุ่นที่ 55 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 (มีใบสมัคร)...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 26/7/2565
Read (229)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 7/7/2565
Read (247)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice)...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 28/6/2565
Read (263)

รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 13/6/2565
Read (284)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 9/6/2565
Read (534)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 9/6/2565
Read (379)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 2/6/2565
Read (311)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 6/5/2565
Read (342)

พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า พร้อมใจกันสืบสานประเพณีอันดีงาม รดน้ำดำหัวรับพรปีใหม่สงกรานต์จากนายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2565 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 19/4/2565
Read (362)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน เมษายน 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 8/4/2565
Read (369)

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม จัดฝึกอบรมให้ความรู้ตามโครงการสร้างการรับรู้กฏหมายด้านการบังคับคดีและกฏหมายเบื้องต้นทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 18/3/2565
Read (448)

แจ้งประชาสัมพันธ์การงดให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ในวันที่ 8-10 มีนาคม 2565 เนื่องจากบุคคลากรติดโควิด ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 7/3/2565
Read (440)

จำนวนข่าวทั้งหมด 91 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ