เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 187 ข่าว
จำนวนหน้า 10 หน้า

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ...


โดย นักวิชาการศึกษา
Post Date 30/11/2566
Read (49)

โครงการอบรมคุณธรรมเด็กดี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วัดบ้านดงมหาวัน ม.1 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ...


โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Post Date 30/11/2566
Read (24)

โครงการสืบทอดประเพณีวันยี่เป็ง ประจำปีการศึกษา 2566...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 27/11/2566
Read (68)

โครงการประดิษฐ์กระทงจากใบตอง ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารดารารัตน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Post Date 27/11/2566
Read (52)

โครงการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทศบาล 1(แม่เผื่อ)...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 17/11/2566
Read (44)

โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Post Date 16/11/2566
Read (76)

ขอเชิญร่วมงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง...


โดย นักวิชาการศึกษา
Post Date 13/11/2566
Read (91)

ถวายกฐินสามัคคี ณ.วัดป่าบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 4/11/2566
Read (98)

ถวายกฐินสามัคคี ณ.วัดทุ่งก่อ...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 3/11/2566
Read (94)

ถวายกฐินสามัคคี ณ.วัดศรีดอยเรือง...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 2/11/2566
Read (95)

ถวายกฐินสามัคคี ณ.วัดดอยแสงธรรม...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 1/11/2566
Read (103)

กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 24/10/2566
Read (129)

คัดเลือกคณะกรรมการผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 16/10/2566
Read (142)

กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ ...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 13/10/2566
Read (123)

กิจกรรมมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ท่านปลัดสาธิต แก้วรากมุข ...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 27/9/2566
Read (140)

ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของครู โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 22/9/2566
Read (124)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ)) เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 21/9/2566
Read (153)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ)) เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 18/9/2566
Read (138)

โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ายกิจกรรมวิชาการพหุปัญญา...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 18/9/2566
Read (143)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป(ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ)) เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 7/9/2566
Read (180)

จำนวนข่าวทั้งหมด 187 ข่าว
จำนวนหน้า 10 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ