เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 103 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

โครงการค่ายสัมพันธ์และเยี่ยมบ้านนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ปีการศึกษา 2565...


โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Post Date 21/9/2565
Read (12)

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้หลักธรรมะกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป หมู่ 6 ตำบลทุ่งก่อ...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 5/9/2565
Read (45)

โครงการค่ายลูกอ๊อด โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) ประจำปีการศึกษา 2565...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 26/8/2565
Read (41)

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) (กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค)...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 17/8/2565
Read (61)

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้หลักธรรมะกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป หมู่ 12 ตำบลทุ่งก่อ...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 12/8/2565
Read (57)

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 12/8/2565
Read (59)

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจรเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2565 วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 10/8/2565
Read (58)

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้หลักธรรมะกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป หมู่ 11...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 5/8/2565
Read (66)

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 4/8/2565
Read (76)

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 28/7/2565
Read (80)

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า กิจกรรมหนูน้อยปฐมวัยใส่ใจอาชีพในฝัน ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคาร ที่ 26 กรกฏาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 26/7/2565
Read (91)

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้หลักธรรมะกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป หมู่ 4 ตำบลทุ่งก่อ...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 21/7/2565
Read (83)

โครงการอบรมคุณธรรมเด็กดี โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ)...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 20/7/2565
Read (56)

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า “กิจกรรมหนูน้อยปฐมวัยใส่ใจสุขภาพ” ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคาร ที่ 12 กรกฏาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Post Date 12/7/2565
Read (85)

โครงการถวายเทียนพรรษาโรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ)...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 12/7/2565
Read (79)

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี2565 ของ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล1(แม่เผื่อ)...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 27/6/2565
Read (94)

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกีฬาต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 24/6/2565
Read (57)

โครงการวันสุนทรภู่ โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) (กิจกรรมประกวดระบายและประกวดคัดลายมือ)...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 23/6/2565
Read (56)

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า (กิจกรรมวันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Post Date 9/6/2565
Read (147)

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้ของเด็ก โรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) (กิจกรรมไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ)...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 9/6/2565
Read (116)

จำนวนข่าวทั้งหมด 103 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher    ล็อกอินเว็บไซต์ |   ล็อกอินสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ