เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 81 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองเด็กอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Post Date 12/5/2565
Read (25)

โครงการประชุม ฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1(แม่เผื่อ) ประจำปีการศึกษา 2565...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 10/5/2565
Read (13)

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่ากิจกรรมป้องกันการจมน้ำเด็กปฐมวัย(หนูจ๋า อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม)...


โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Post Date 22/4/2565
Read (66)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่าและคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีถวายสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 6/4/2565
Read (51)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยให้รู้วิธีเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่าและโรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) ประจำปีการศึกษา 2564...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 25/3/2565
Read (114)

โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค และส่งเสริมสุภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Post Date 24/3/2565
Read (126)

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้(กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย) ปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Post Date 23/3/2565
Read (126)

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้(กิจกรรมเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจรเบื้องต้น) ปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Post Date 22/3/2565
Read (134)

ประกาศงดการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 21/3/2565
Read (127)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 23/2/2565
Read (115)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2565...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 23/2/2565
Read (134)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา2565...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 14/2/2565
Read (92)

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ น้ำตกเทียมบ้านแม่เผื่อ หมู่ 4 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 2/2/2565
Read (135)

รวมภาพบรรยากาศโครงการ English Camp ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล1 (แม่เผื่อ) เมื่อที่ 19 - 21 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 26/1/2565
Read (118)

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า วันที่ 7 มกราคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 7/1/2565
Read (125)

รวมภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก(กิจกรรมสืบทอดประเพณียี่เป็ง)ประจำปีการศึกษา 2564โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 19/11/2564
Read (146)

ประชาสัมพันธ์ระเบียบเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การใช้สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า พ.ศ.2564 อัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้และขั้นตอนการขออนุญาต...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 17/11/2564
Read (167)

โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 9/11/2564
Read (153)

โครงการต้นกล้าคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า วันที่ 10 กันยายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 13/9/2564
Read (168)

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิต ดโยใช้หลักธรรมะ กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 6 ตำบลทุ่งก่อ ประจำปี 2564...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 2/9/2564
Read (7)

จำนวนข่าวทั้งหมด 81 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ