เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 173 ข่าว
จำนวนหน้า 9 หน้า

โครงการค่ายลูกอ๊อด ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ)...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 14/7/2566
Read (88)

โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร ประจำปี 2566 ณ อาคารดารารัตน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 13/7/2566
Read (88)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไปเทศบาลตำบลบ้านเหล่า (ครูสอนภาษาจีน)...


โดย นักวิชาการศึกษา
Post Date 7/7/2566
Read (95)

ประกาศการกำหนดเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่าและโรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ)...


โดย นักวิชาการศึกษา
Post Date 5/7/2566
Read (93)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ให้สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านเหล่า และโรงเรียนเทศบาล1 (แม่เผื่อ)...


โดย นักวิชาการศึกษา
Post Date 5/7/2566
Read (101)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านเหล่า และโรงเรียนเทศบาล1 (แม่เผื่อ)...


โดย นักวิชาการศึกษา
Post Date 5/7/2566
Read (121)

กิจกรรม กำจัดลูกน้ำยุงลายในสถานศึกษา...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 3/7/2566
Read (79)

กิจกรรมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 3/7/2566
Read (83)

การนิเทศติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 29/6/2566
Read (105)

ประชาสัมพันธ์สถานที่ออกกำลังกายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย นักวิชาการศึกษา
Post Date 28/6/2566
Read (89)

ประชาสัมพันธ์ระเบียบและการใช้บริการกีฬาและสนามฟุตซอลโรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ)...


โดย นักวิชาการศึกษา
Post Date 28/6/2566
Read (96)

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้ กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2566...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 28/6/2566
Read (96)

โครงการเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 27/6/2566
Read (93)

โครงการคุณธรรมเด็กดี ประจำปีการศึกษา 2566...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 23/6/2566
Read (85)

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ...


โดย นักวิชาการศึกษา
Post Date 15/6/2566
Read (132)

ตรวจเยี่ยมการจัดการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า และโรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ)...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 12/6/2566
Read (104)

พิธีไหว้ครู ของโรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) ประจำปีการ 2566...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 8/6/2566
Read (78)

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 8/6/2566
Read (77)

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 6/6/2566
Read (79)

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566...


โดย นักวิชาการศึกษา
Post Date 16/5/2566
Read (92)

จำนวนข่าวทั้งหมด 173 ข่าว
จำนวนหน้า 9 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ