เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 173 ข่าว
จำนวนหน้า 9 หน้า

โครงการชี้แจงประชุมผู้ปกครอง ของโรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 12/5/2566
Read (115)

โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองเด็กอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำภาคเรียน ที่ 1/2566 ณ อาคารดารารัตน์ ศูนย์พัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 12/5/2566
Read (116)

โรงเรียนเทศบาล 1(แม่เผื่อ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ทำความสะอาดอาคารเรียนทุกอาคาร และล้างเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนทุกห้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 12/5/2566
Read (105)

โรงเรียนเทศบาล 1(แม่เผื่อ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ทำความสะอาดอาคารเรียนทุกอาคาร และล้างเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนทุกห้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 12/5/2566
Read (120)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 ...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 10/5/2566
Read (106)

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2566...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 14/4/2566
Read (183)

โครงการวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 6/4/2566
Read (124)

โครงการอบรมคุณธรรมเด็กดีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดแม่เผื่อ หมู่ 4 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 5/4/2566
Read (133)

โคงการปัจฉิมนิเทศ (บัณฑิตน้อย) ประจำปีการศึกษา 2565...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 31/3/2566
Read (88)

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ 9 โครงการ ณ มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช และเยี่ยมชมวัดร่องเสือเต้น ประจำปีการศึกษา 2566...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 24/3/2566
Read (130)

โครงการป้องกันการจมน้ำเด็กปฐมวัย (หนูจ๋าอย่าใกล้อย่าเก็บอย่าก้ม) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 22/3/2566
Read (196)

กิจกรรมหนูน้อยวัยใส มีวินัยในการเข้าแถว ประจำปีการศึกษา 2565...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 22/3/2566
Read (116)

กิจกรรมเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจรเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2565...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 22/3/2566
Read (110)

กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า และ โรงเรียนเทศบาล1 (แม่เผื่อ)...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 9/3/2566
Read (25)

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชน...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 28/2/2566
Read (133)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีการศึกษา 2565...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 28/2/2566
Read (146)

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีการศึกษา 2565 ...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 24/2/2566
Read (119)

โครงการซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 10/2/2566
Read (158)

โครงการซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ)...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 10/2/2566
Read (102)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 16/1/2566
Read (172)

จำนวนข่าวทั้งหมด 173 ข่าว
จำนวนหน้า 9 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ