เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 172 ข่าว
จำนวนหน้า 9 หน้า

โครงการอบรมคุณธรรมเด็กดี โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ)...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 20/7/2565
Read (278)

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า “กิจกรรมหนูน้อยปฐมวัยใส่ใจสุขภาพ” ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคาร ที่ 12 กรกฏาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Post Date 12/7/2565
Read (312)

โครงการถวายเทียนพรรษาโรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ)...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 12/7/2565
Read (303)

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี2565 ของ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล1(แม่เผื่อ)...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 27/6/2565
Read (270)

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกีฬาต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 24/6/2565
Read (220)

โครงการวันสุนทรภู่ โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) (กิจกรรมประกวดระบายและประกวดคัดลายมือ)...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 23/6/2565
Read (223)

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า (กิจกรรมวันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Post Date 9/6/2565
Read (384)

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้ของเด็ก โรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) (กิจกรรมไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ)...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 9/6/2565
Read (353)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 6/6/2565
Read (396)

โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน (กิจกรรมคัดเลือกหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง) ของโรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ)...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 1/6/2565
Read (139)

โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองเด็กอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Post Date 12/5/2565
Read (442)

โครงการประชุม ฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1(แม่เผื่อ) ประจำปีการศึกษา 2565...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 10/5/2565
Read (363)

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่ากิจกรรมป้องกันการจมน้ำเด็กปฐมวัย(หนูจ๋า อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม)...


โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Post Date 22/4/2565
Read (565)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่าและคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีถวายสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 6/4/2565
Read (406)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยให้รู้วิธีเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่าและโรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) ประจำปีการศึกษา 2564...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 25/3/2565
Read (499)

โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค และส่งเสริมสุภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Post Date 24/3/2565
Read (501)

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้(กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย) ปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Post Date 23/3/2565
Read (551)

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้(กิจกรรมเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจรเบื้องต้น) ปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Post Date 22/3/2565
Read (517)

ประกาศงดการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 21/3/2565
Read (546)

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย นักวิชาการศึกษา
Post Date 1/3/2565
Read (31)

จำนวนข่าวทั้งหมด 172 ข่าว
จำนวนหน้า 9 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ