เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 173 ข่าว
จำนวนหน้า 9 หน้า

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย นักวิชาการศึกษา
Post Date 1/3/2565
Read (31)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 23/2/2565
Read (355)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2565...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 23/2/2565
Read (372)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา2565...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 14/2/2565
Read (278)

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ น้ำตกเทียมบ้านแม่เผื่อ หมู่ 4 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 2/2/2565
Read (313)

รวมภาพบรรยากาศโครงการ English Camp ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล1 (แม่เผื่อ) เมื่อที่ 19 - 21 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 26/1/2565
Read (308)

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า วันที่ 7 มกราคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 7/1/2565
Read (318)

รวมภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก(กิจกรรมสืบทอดประเพณียี่เป็ง)ประจำปีการศึกษา 2564โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 19/11/2564
Read (368)

ประชาสัมพันธ์ระเบียบเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การใช้สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า พ.ศ.2564 อัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้และขั้นตอนการขออนุญาต...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 17/11/2564
Read (482)

โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 9/11/2564
Read (334)

โครงการต้นกล้าคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า วันที่ 10 กันยายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 13/9/2564
Read (395)

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิต ดโยใช้หลักธรรมะ กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 6 ตำบลทุ่งก่อ ประจำปี 2564...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 2/9/2564
Read (162)

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 24/6/2564
Read (333)

อบรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 12/6/2564
Read (298)

ประชุมรถรับส่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 10/6/2564
Read (280)

ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 8/6/2564
Read (286)

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้ กิจกรรมหนูน้อยปฐมวัยใส่ใจอาชีพในฝัน ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า วันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 10/3/2564
Read (373)

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้ กิจกรรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและซ้อมแผนป้องกันแผ่นดินไหว ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 24/2/2564
Read (349)

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้ กิจกรรมหนูน้อยปฐมวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 10/2/2564
Read (366)

กิจกรรมเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจรเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า วันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 20/1/2564
Read (366)

จำนวนข่าวทั้งหมด 173 ข่าว
จำนวนหน้า 9 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ