เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 173 ข่าว
จำนวนหน้า 9 หน้า

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 30/12/2563
Read (464)

กิจกรรมโครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า "โครงการประดิษฐ์กระทงจากใบตอง" ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 30/10/2563
Read (432)

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) ด้านศาสนาวัฒนธรรมและจารีตประเพณี "โครงการสืบทอดประเพณีวันยี่เป็ง" ประจำปี 2563 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ.โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) เพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงในคงอยู่สืบไป...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 30/10/2563
Read (351)

กิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกผักสวนครัว) ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่าKUBET ...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 31/8/2563
Read (387)

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 ของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ได้รับการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมหาวันและได้การรับตรวจฟันจากโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 28/8/2563
Read (375)

กิจกรรมเคลือบฟลูออไรด์ ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก จากเจ้าหน้าที่ทันตกรรมจากโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 28/8/2563
Read (401)

กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมเด็กดี โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) ประจำปีการศึกษา 2563...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 27/8/2563
Read (379)

กิจกรรมทำบุญวันพระ ตามโครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ สำนักสงฆ์บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 18/8/2563
Read (393)

กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 14/8/2563
Read (360)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 11/8/2563
Read (418)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ รร.เทศบาล 1(แม่เผื่อ) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 11/8/2563
Read (395)

กิจกรรมวันไหว้ครูโรงรียนทศบาล 1 (แม่เผื่อ) ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ี 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนทศบาล1(แม่เผื่อ)...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 6/8/2563
Read (385)

กลุ่มเต้นแอโรบิค บ้านทุ่งก่อ หมู่ 4 ได้เต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 5/8/2563
Read (271)

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 28/7/2563
Read (362)

กิจกรรมทำบุญวันพระ ตามโครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ วัดป่าบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 22/7/2563
Read (397)

ประชาสัมพันธ์สถานที่ออกกำลังกายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 20/7/2563
Read (486)

กิจกรรมทำบุญวันพระ ตามโครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ วัดทุ่งก่อ หมู่ 4 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 13/7/2563
Read (424)

กิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) ณ วัดแม่เผื่อ ...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 10/7/2563
Read (316)

โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ)...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 13/3/2563
Read (374)

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค โรงเรียนปลอดโรค ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 10/3/2563
Read (385)

จำนวนข่าวทั้งหมด 173 ข่าว
จำนวนหน้า 9 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ