เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 19 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้ออจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...


โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋
Post Date 27/10/2566
Read (102)

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้ออจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...


โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋
Post Date 27/10/2566
Read (88)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)...


โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋
Post Date 4/7/2566
Read (133)

ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้ออจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...


โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋
Post Date 11/10/2565
Read (142)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 14/2/2565
Read (640)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามบัญชีรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง)...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 25/6/2564
Read (74)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 30/10/2563
Read (643)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรร ตามพระราชับัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 15/10/2563
Read (72)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 9/6/2563
Read (70)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 2/6/2563
Read (73)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 17/1/2563
Read (74)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 11/11/2562
Read (67)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 28/6/2562
Read (70)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 13/6/2562
Read (69)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 29/1/2562
Read (72)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 3/10/2561
Read (68)

การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์/รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 4/10/2560
Read (72)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ คตง) ประจำปีงบประมาณ 2561...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 4/10/2560
Read (69)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 14/10/2559
Read (68)

จำนวนข่าวทั้งหมด 19 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ