เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 9 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...


โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋
Post Date 27/10/2566
Read (100)

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...


โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋
Post Date 7/10/2565
Read (110)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2565...


โดย งานพัสดุ_แอน
Post Date 11/4/2565
Read (526)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565...


โดย งานพัสดุ_แอน
Post Date 4/1/2565
Read (204)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 8/10/2564
Read (296)

งานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓...


โดย กองคลัง
Post Date 1/10/2563
Read (559)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...


โดย กองคลัง
Post Date 1/11/2562
Read (409)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 5/10/2561
Read (480)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 4)...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 14/3/2560
Read (290)

จำนวนข่าวทั้งหมด 9 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ