เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 82 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566...


โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋
Post Date 4/4/2566
Read (58)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566...


โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋
Post Date 3/3/2566
Read (69)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566...


โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋
Post Date 8/2/2566
Read (32)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565...


โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋
Post Date 10/1/2566
Read (29)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565...


โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋
Post Date 9/12/2565
Read (28)

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565...


โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋
Post Date 4/11/2565
Read (25)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565...


โดย กองคลัง
Post Date 5/4/2565
Read (385)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565...


โดย กองคลัง
Post Date 4/3/2565
Read (159)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/2/2565
Read (181)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/1/2565
Read (182)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 13/12/2564
Read (174)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/11/2564
Read (174)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 11/10/2564
Read (178)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/9/2564
Read (171)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/8/2564
Read (153)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 12/7/2564
Read (166)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/6/2564
Read (161)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 11/5/2564
Read (162)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 16/4/2564
Read (166)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/3/2564
Read (167)

จำนวนข่าวทั้งหมด 82 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ