เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 76 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565...


โดย กองคลัง
Post Date 5/4/2565
Read (312)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565...


โดย กองคลัง
Post Date 4/3/2565
Read (117)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/2/2565
Read (141)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/1/2565
Read (140)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 13/12/2564
Read (140)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/11/2564
Read (135)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 11/10/2564
Read (137)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/9/2564
Read (130)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/8/2564
Read (117)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 12/7/2564
Read (126)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/6/2564
Read (124)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 11/5/2564
Read (123)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 16/4/2564
Read (128)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/3/2564
Read (127)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/2/2564
Read (130)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 11/1/2564
Read (125)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 14/12/2563
Read (115)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/11/2563
Read (116)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน 2563...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 12/10/2563
Read (125)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 10/9/2563
Read (126)

จำนวนข่าวทั้งหมด 76 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ