เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 76 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565...


โดย กองคลัง
Post Date 5/4/2565
Read (214)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565...


โดย กองคลัง
Post Date 4/3/2565
Read (61)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/2/2565
Read (88)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/1/2565
Read (86)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 13/12/2564
Read (84)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/11/2564
Read (80)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 11/10/2564
Read (81)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/9/2564
Read (78)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/8/2564
Read (67)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 12/7/2564
Read (73)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/6/2564
Read (68)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 11/5/2564
Read (70)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 16/4/2564
Read (75)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/3/2564
Read (72)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/2/2564
Read (73)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 11/1/2564
Read (72)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 14/12/2563
Read (69)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/11/2563
Read (71)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน 2563...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 12/10/2563
Read (72)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 10/9/2563
Read (72)

จำนวนข่าวทั้งหมด 76 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher    ล็อกอินเว็บไซต์ |   ล็อกอินสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ