เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 82 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/6/2562
Read (154)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/5/2562
Read (160)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/4/2562
Read (173)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 11/3/2562
Read (157)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 11/2/2562
Read (170)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/1/2562
Read (175)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 11/12/2561
Read (169)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 12/11/2561
Read (149)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/10/2561
Read (147)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/9/2561
Read (168)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/8/2561
Read (148)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/7/2561
Read (171)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 11/6/2561
Read (181)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน 2561...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/5/2561
Read (168)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/4/2561
Read (168)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 12/3/2561
Read (182)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 12/2/2561
Read (173)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/1/2561
Read (147)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 12/12/2560
Read (148)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2560...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/11/2560
Read (174)

จำนวนข่าวทั้งหมด 82 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ