เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 82 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 11/9/2560
Read (169)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/8/2560
Read (168)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 11/7/2560
Read (149)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 12/6/2560
Read (166)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน 2560...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 11/5/2560
Read (151)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/4/2560
Read (169)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/3/2560
Read (169)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม 2560...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/2/2560
Read (168)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2559...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/1/2560
Read (169)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤษจิกายน 2559...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 13/12/2559
Read (167)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/11/2559
Read (161)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน สิงหาคม 2559...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 12/9/2559
Read (173)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/8/2559
Read (169)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มิถุนายน 2559...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 11/7/2559
Read (168)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/6/2559
Read (188)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน เมษายน 2559...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/5/2559
Read (173)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มีนาคม 2559...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 11/4/2559
Read (152)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/3/2559
Read (169)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มกราคม 2559...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/2/2559
Read (171)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ธันวาคม 2558...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 11/1/2559
Read (166)

จำนวนข่าวทั้งหมด 82 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ