เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 75 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567...


โดย กองคลัง
Post Date 16/10/2566
Read (151)

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ...


โดย กองคลัง
Post Date 22/8/2566
Read (184)

ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566...


โดย กองคลัง
Post Date 27/4/2566
Read (244)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 ...


โดย กองคลัง
Post Date 30/3/2566
Read (291)

ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการประชาชนในวันหยุด (วันเสาร์) นอกเวลาราชการ...


โดย กองคลัง
Post Date 30/3/2566
Read (185)

ประชาสัมพันธ์ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีปี 2566...


โดย กองคลัง
Post Date 30/3/2566
Read (255)

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...


โดย ธุรการ_กองคลัง
Post Date 22/12/2565
Read (279)

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566...


โดย กองคลัง
Post Date 1/12/2565
Read (362)

ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนด ฯ พ.ศ.2559 ประจำปี พ.ศ. 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 28/11/2565
Read (129)

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับที่ดินไม่มีการใช้ประโยชน์ และปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า...


โดย กองคลัง
Post Date 1/11/2565
Read (468)

ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2566...


โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋
Post Date 18/10/2565
Read (78)

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566...


โดย ธุรการ_กองคลัง
Post Date 17/10/2565
Read (459)

ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...


โดย ธุรการ_กองคลัง
Post Date 4/10/2565
Read (436)

ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565...


โดย ธุรการ_กองคลัง
Post Date 1/7/2565
Read (1021)

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรอง...


โดย ธุรการ_กองคลัง
Post Date 6/5/2565
Read (525)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 4/4/2565
Read (485)

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565...


โดย ธุรการ_กองคลัง
Post Date 23/2/2565
Read (892)

ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ...


โดย ธุรการ_กองคลัง
Post Date 11/1/2565
Read (836)

จดหมายข่าวงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565...


โดย ธุรการ_กองคลัง
Post Date 4/1/2565
Read (759)

โครงการจัดเก็บภาษีช่วงกลางวัน และเปิดให้บริการในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) ประจำปี พ.ศ. 2565...


โดย ธุรการ_กองคลัง
Post Date 30/12/2564
Read (949)

จำนวนข่าวทั้งหมด 75 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ