เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 71 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566...


โดย กองคลัง
Post Date 27/4/2566
Read (46)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 ...


โดย กองคลัง
Post Date 30/3/2566
Read (84)

ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการประชาชนในวันหยุด (วันเสาร์) นอกเวลาราชการ...


โดย กองคลัง
Post Date 30/3/2566
Read (69)

ประชาสัมพันธ์ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีปี 2566...


โดย กองคลัง
Post Date 30/3/2566
Read (82)

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...


โดย ธุรการ_กองคลัง
Post Date 22/12/2565
Read (172)

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566...


โดย กองคลัง
Post Date 1/12/2565
Read (191)

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับที่ดินไม่มีการใช้ประโยชน์ และปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า...


โดย กองคลัง
Post Date 1/11/2565
Read (298)

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566...


โดย ธุรการ_กองคลัง
Post Date 17/10/2565
Read (250)

ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...


โดย ธุรการ_กองคลัง
Post Date 4/10/2565
Read (236)

ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565...


โดย ธุรการ_กองคลัง
Post Date 1/7/2565
Read (912)

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรอง...


โดย ธุรการ_กองคลัง
Post Date 6/5/2565
Read (389)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 4/4/2565
Read (381)

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565...


โดย ธุรการ_กองคลัง
Post Date 23/2/2565
Read (713)

ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ...


โดย ธุรการ_กองคลัง
Post Date 11/1/2565
Read (685)

จดหมายข่าวงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565...


โดย ธุรการ_กองคลัง
Post Date 4/1/2565
Read (633)

โครงการจัดเก็บภาษีช่วงกลางวัน และเปิดให้บริการในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) ประจำปี พ.ศ. 2565...


โดย ธุรการ_กองคลัง
Post Date 30/12/2564
Read (755)

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...


โดย ธุรการ_กองคลัง
Post Date 21/12/2564
Read (1029)

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565...


โดย กองคลัง
Post Date 29/11/2564
Read (868)

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า)...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 1/11/2564
Read (355)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 ...


โดย กองคลัง
Post Date 1/11/2564
Read (399)

จำนวนข่าวทั้งหมด 71 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ