เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 20 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

แจ้งประชาสัมพันธ์การดับกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ...


โดย ธุรการ_กองช่าง
Post Date 3/12/2565
Read (94)

ปรับปรุงภูมิทัศน์สระเก็บน้ำเทศบาลฯ...


โดย ธุรการ_กองช่าง
Post Date 31/10/2565
Read (124)

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ...


โดย ธุรการ_กองช่าง
Post Date 31/10/2565
Read (118)

ดำเนินงานคำร้องซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน...


โดย ธุรการ_กองช่าง
Post Date 10/10/2565
Read (129)

ดำเนินงานคำร้อง ขอบริการซ่อมแซมไฟฟ้า...


โดย ธุรการ_กองช่าง
Post Date 10/10/2565
Read (140)

กองช่างเทศบาลตำบลบ้านเหล่าร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ดำเเนินการซ่อมแซมถนน บริเวณบ้านเหล่า หมู่ 6 เมื่อวันที่ 02/08/2565...


โดย ธุรการ_กองช่าง
Post Date 24/8/2565
Read (245)

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านทุ่งก่อ-บ้านแม่เผื่อ และสายบ้านแม่เผื่อ-บ้านร่องหวาย...


โดย ธุรการ_กองช่าง
Post Date 17/6/2565
Read (259)

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง...


โดย ธุรการ_กองช่าง
Post Date 31/5/2565
Read (317)

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติ ถนนสายบ้านทุ่งก่อ-แม่เผื่อ...


โดย ธุรการ_กองช่าง
Post Date 30/5/2565
Read (307)

18 มิถุนายน 2564 กองช่างเทศบาลตำบลบ้านเหล่าออกซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บริเวณทางผ่านจากวัดหลวงปู่ขานไปยังบ้านแม่เผื่อ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 18/6/2564
Read (301)

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาทางสาธารณะ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 16/3/2564
Read (117)

ประชาสัมพันธ์เชิญตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 12/11/2563
Read (401)

มอบวัสดุในการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินให้กับตัวแทนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 30/10/2563
Read (326)

ประชาสัมพันธ์มาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 25/3/2563
Read (465)

พิธีเปิดถนนเฉลิมพระเกรียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 และพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2562...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 6/12/2562
Read (626)

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมพิธีเปิดถนนเฉลิมพระเกรียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 หนึ่งอปท. หนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติ ในวันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 28/11/2562
Read (455)

การประชาคมหมู่บ้าน เพื่อขอความเห็นชอบเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ 11...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 30/10/2561
Read (687)

ประชุมประชาคม ณ บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 11 เพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ระบบโครงสร้างด้านพื้นฐาน...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 21/8/2561
Read (714)

กองช่างเทศบาลตำบลบ้านเหล่าซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาล...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 13/6/2561
Read (566)

กองช่างเทศบาลตำบลบ้านเหล่าออกซ่อมแซมคอสะพานหมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 30/5/2561
Read (642)

จำนวนข่าวทั้งหมด 20 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ