เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
จำนวนข่าวทั้งหมด 192 ข่าว
จำนวนหน้า 10 หน้า

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริฯ ประจำปี 2567 “กิจกรรมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในครัวเรือน” เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 9/7/2567
Read (48)

เทศบาลตำบลบ้านเหล่าลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 3/7/2567
Read (46)

โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2567...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 26/6/2567
Read (67)

กิจกรรมการเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานการจ้างงานคนพิการจังหวัดเชียงราย...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 17/6/2567
Read (94)

ประชาสัมพันธ์ โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 13/6/2567
Read (207)

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 7/6/2567
Read (119)

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 6/6/2567
Read (125)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี 2567 “กิจกรรมฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์และดอกไม้ประดิษฐ์”...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 4/4/2567
Read (299)

มอบกระเช้าให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 27/2/2567
Read (273)

เทศบาลตำบลบ้านเหล่าร่วมกับหน่วยงาน นพค.35 มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 8/2/2567
Read (223)

รับมอบถังเก็บน้ำ 1000 ลิตร จำนวน 100 ชุด เก้าอี้สุขา จำนวน 200 ชุด สิ่งของอุปโภคบริโภค จำนวน 150 ชุด...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 2/2/2567
Read (428)

พิธีเปิดป้ายที่ทำการสมาคมคนพิการจังหวัดเชียงราย...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 15/1/2567
Read (255)

งานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 ...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 28/12/2566
Read (106)

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของของชาติ พ.ศ.2566...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 20/10/2566
Read (347)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / เบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือนตุลาคม 2566...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 10/10/2566
Read (274)

ทะเบียนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 29/9/2566
Read (21)

รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 29/9/2566
Read (26)

ฐานข้อมูลคนพิการของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 29/9/2566
Read (21)

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 29/9/2566
Read (22)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกลุ่มสตรีเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพในชุมชนตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2567...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 28/9/2566
Read (306)

จำนวนข่าวทั้งหมด 192 ข่าว
จำนวนหน้า 10 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ