เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 111 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ประจำปี 2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 17/5/2565
Read (18)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤษภาคม 2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 9/5/2565
Read (31)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 “กิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า”...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 27/4/2565
Read (64)

โครงการเหล่ากาชาดห่วงใยเปลี่ยนสายไฟที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 19/4/2565
Read (80)

ประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงานโครงการมัคคุเทศก์น้อย...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 11/4/2565
Read (88)

ประชุมคัดเลือกประธานและคณะกรรมผู้สุงอายุเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 5/4/2565
Read (107)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนเมษายน 2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 4/4/2565
Read (100)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม 2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 7/3/2565
Read (153)

การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 3/3/2565
Read (151)

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 3/3/2565
Read (143)

โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 3/3/2565
Read (149)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 2/2/2565
Read (112)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปี 2565 "กิจกรรมปรับสภาพที่อยู่อาศับบ้านผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม"...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 14/1/2565
Read (93)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม 2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 7/1/2565
Read (113)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนธันวาคม 2564...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 7/12/2564
Read (141)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤศจิกายน 2564...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 4/11/2564
Read (133)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปี 2565 "กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยเรื้อรัง"...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 22/10/2564
Read (63)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนตุลาคม 2564...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 7/10/2564
Read (151)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 “กิจกรรมการทำน้ำยาเอนกประสงค์น้ำยาล้างจาน”...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 4/10/2564
Read (179)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม การพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 “กิจกรรมเยาวชนจิตอาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม” ...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 6/9/2564
Read (109)

จำนวนข่าวทั้งหมด 111 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ