เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 152 ข่าว
จำนวนหน้า 8 หน้า

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7 / 2567...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 23/2/2567
Read (55)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6 / 2567...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 16/2/2567
Read (75)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 / 2567...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 9/2/2567
Read (68)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4 / 2567...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 1/2/2567
Read (126)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 / 2567...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 26/1/2567
Read (91)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 / 2567...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 18/1/2567
Read (106)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 / 2567...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 11/1/2567
Read (126)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46 / 2566...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 31/12/2566
Read (118)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45 / 2566...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 28/12/2566
Read (107)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44 / 2566...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 26/12/2566
Read (104)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43 / 2566...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 22/12/2566
Read (103)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42 / 2566...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 7/12/2566
Read (129)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41 / 2566...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 1/12/2566
Read (117)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40 / 2566...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 24/11/2566
Read (108)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39 / 2566...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 15/11/2566
Read (125)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38 / 2566...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 9/11/2566
Read (155)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37 / 2566...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 3/11/2566
Read (184)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36 / 2566...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 30/10/2566
Read (153)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35 / 2566...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 20/10/2566
Read (216)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34 / 2566...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 10/10/2566
Read (237)

จำนวนข่าวทั้งหมด 152 ข่าว
จำนวนหน้า 8 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ