เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 89 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566...


โดย จินนี่
Post Date 21/3/2566
Read (10)

การขับเคลื่อนจริยธรรม...


โดย จินนี่
Post Date 16/3/2566
Read (25)

การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล...


โดย จินนี่
Post Date 16/3/2566
Read (31)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565...


โดย จินนี่
Post Date 9/3/2566
Read (24)

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565...


โดย จินนี่
Post Date 9/3/2566
Read (26)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...


โดย จินนี่
Post Date 27/2/2566
Read (47)

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566...


โดย จินนี่
Post Date 17/1/2566
Read (46)

ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2566...


โดย จินนี่
Post Date 17/1/2566
Read (42)

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง มอบหมายพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2566...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 20/11/2565
Read (123)

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 5/9/2565
Read (255)

ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 10/2/2565
Read (371)

รายงานผลการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปี พ.ศ. 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 10/2/2565
Read (391)

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 10/2/2565
Read (384)

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนพนักงานครูเทศบาล ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 27/1/2565
Read (360)

ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 10/11/2564
Read (261)

รายงานการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปี 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 10/11/2564
Read (278)

รายงานผลการฝึกอบรมของบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปี พ.ศ. 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 10/11/2564
Read (276)

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดการความรู้ (Knowledge Mnowledge:KM) ประจำปี 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 10/11/2564
Read (256)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ2_สำนักปลัด
Post Date 16/9/2564
Read (354)

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 15/9/2564
Read (360)

จำนวนข่าวทั้งหมด 89 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ