เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 94 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...


โดย จินนี่
Post Date 7/9/2566
Read (86)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตรงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565- 31 มีนาคม 2566))...


โดย จินนี่
Post Date 10/4/2566
Read (62)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตรงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566))...


โดย จินนี่
Post Date 10/4/2566
Read (40)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...


โดย จินนี่
Post Date 4/4/2566
Read (135)

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖...


โดย จินนี่
Post Date 24/3/2566
Read (156)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566...


โดย จินนี่
Post Date 21/3/2566
Read (129)

การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล...


โดย จินนี่
Post Date 16/3/2566
Read (186)

การขับเคลื่อนจริยธรรม การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2566...


โดย จินนี่
Post Date 16/3/2566
Read (166)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565...


โดย จินนี่
Post Date 9/3/2566
Read (149)

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565...


โดย จินนี่
Post Date 9/3/2566
Read (150)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...


โดย จินนี่
Post Date 27/2/2566
Read (140)

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566...


โดย จินนี่
Post Date 17/1/2566
Read (168)

ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2566...


โดย จินนี่
Post Date 17/1/2566
Read (114)

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง มอบหมายพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2566...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 20/11/2565
Read (220)

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 5/9/2565
Read (374)

ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 10/2/2565
Read (483)

รายงานผลการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปี พ.ศ. 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 10/2/2565
Read (507)

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 10/2/2565
Read (481)

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนพนักงานครูเทศบาล ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 27/1/2565
Read (501)

ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 10/11/2564
Read (317)

จำนวนข่าวทั้งหมด 94 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ