เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 167 ข่าว
จำนวนหน้า 9 หน้า

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 10/10/2565
Read (65)

ประชาสัมพันธ์ แจ้ง ยกเลิกคำสั่งอำเภอเวียงเชียงรุ้งที่เกี่ยวข้อง...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 10/10/2565
Read (64)

ประชาสัมพันธ์ บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ เคลื่อนที่ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประจำเดือน กันยายน 2565...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 5/9/2565
Read (94)

กิจกรรมโครงการสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 29/8/2565
Read (106)

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการบริจาคโลหิตและการใช้ถุงยางอนามัย (โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 22/8/2565
Read (112)

กิจกรรมโครงการสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง)...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 19/8/2565
Read (152)

โครงการสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศป.ปส.เทศบาล) ปีงบประมาณ 2565 ม.ปลาย...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 15/8/2565
Read (115)

โครงการสนับสนุนงานป้องกันและแก่ไขปัญหายาเสพติด(ศป.ปส.เทศบาล)ปีงบประมาณ 2565 ม.ต้น...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 8/8/2565
Read (103)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บ้านแม่เผื่อ ม.4 ต.ดงมหาวัน...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 5/8/2565
Read (117)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บ้านเหล่าเจริญเมือง ม.12...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 4/8/2565
Read (105)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บ้านเหล่า ม.6...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 3/8/2565
Read (113)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ม.11...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 2/8/2565
Read (120)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บ้านทุ่งก่อ ม.4...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 1/8/2565
Read (125)

โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 22/7/2565
Read (145)

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 8/7/2565
Read (144)

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 24/6/2565
Read (162)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 24/6/2565
Read (137)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 23/6/2565
Read (146)

กิจกรรมเดินรณรงค์ประ่ชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 23/6/2565
Read (146)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 22/6/2565
Read (145)

จำนวนข่าวทั้งหมด 167 ข่าว
จำนวนหน้า 9 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ