เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
เบอร์โทร : 081-0350898

นายสุริย์ เพ็งพันธ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
เบอร์โทร : 087-5964435

นายสุทธิพงษ์ สิทธิขันแก้ว
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
เบอร์โทร : 061-5064361

นายอินจันทร์ สิทธิขันแก้ว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
เบอร์โทร : 086-1913255

นางสาวนุศรา จะมณี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
เบอร์โทร : 061-1065795
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 5 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ