เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย

นางสาวจินตนา วงศ์เขื่อน
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
เบอร์โทร : 091-8523917
ข้อมูลเพิ่มเติม
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 1 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ