เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นายธนโชติ ธรรมจักร์
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา
เบอร์โทร :

นายโชษิต เชื้อมหาวัน
เจ้าพนักงานการประปา ชำนาญงาน
เบอร์โทร :

นางสาวลออนวล ยานะธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
เบอร์โทร :

นางวชิรินทร์ สินสุรินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร :

นายมานัส จันกิติ
พนักงานผลิตน้ำประปา
เบอร์โทร :

นายสมพร มณีจันทร์สุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
เบอร์โทร :

นายชาญชัย สมแค้ว
พนักงานผลิตน้ำประปา
เบอร์โทร :
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 7 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

ปฏิบัติงานด้าน


 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher    ล็อกอินเว็บไซต์ |   ล็อกอินสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ