เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

พ.จ.อ.อัฐพงษ์ อำไพพิศ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น)

เบอร์โทร :

นางสาวกนกวรรณ จะมณี
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
เบอร์โทร :

นางณรินพรรณ จันกิติ
ผู้ช่วยสัตวแพทย์
เบอร์โทร :

นายบุญธรรม มั่นกุง
พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกขยะ)
เบอร์โทร :

นายเวียง ลาอุ่น
พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกขยะ)
เบอร์โทร :

นายเมธี โยประทุม
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร :


ตำแหน่งว่าง
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร :

นายแก้วมูล ยอดปัญญา
จ้างเหมาบริการ (จัดเก็บขยะ)
เบอร์โทร :

นายจันทร์ติ๊บ จะมณี
จ้างเหมาบริการ (จัดเก็บขยะ)
เบอร์โทร :

นางสาวประภาพรรณ นัยติ๊บ
จ้างเหมาบริการทั่วไป
เบอร์โทร :

นายนฤนาท ยอดปัญญา
จ้างเหมาบริการ (คนงานโรงฆ่าสัตว์)
เบอร์โทร :
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 11 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

ปฏิบัติงานด้าน


 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher    ล็อกอินเว็บไซต์ |   ล็อกอินสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ