เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นางปนัดดา จันทร์เทพ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
เบอร์โทร :

นางกันนิกา เมืองมูล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
เบอร์โทร :

นายชัยณรงค์ โสภา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
เบอร์โทร :


ตำแหน่งว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร :

นางอำพา เงินสัจจา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
เบอร์โทร :

นางสาวนิพารัตน์ มณีจันสุข
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
เบอร์โทร :

นางศิริวรรณ วงศ์ไชยา
เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน
เบอร์โทร :

นายอังคาร สุขเกษม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร :

นายนิธิศ ตาดำนิล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร :

นายศรายุทธ อุ่นติ๊บ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
เบอร์โทร :

นายศุภชัย แก้วกันยา
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร :

นางสกุณี ตุ่นใจอ้าย
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด
เบอร์โทร :

นางสาวกัญญา คำแดงใส
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร :

นางสาวสิริพร วงค์ทิพย์
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร :
 
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 14 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

ปฏิบัติงานด้าน


 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher    ล็อกอินเว็บไซต์ |   ล็อกอินสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ