เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นางปนัดดา จันทร์เทพ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
ข้อมูลเพิ่มเติม

นางกันนิกา เมืองมูล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
ข้อมูลเพิ่มเติม

นายชัยณรงค์ โสภา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
ข้อมูลเพิ่มเติม


ตำแหน่งว่าง
นักทรัพยากรบุคคล

นางอำพา เงินสัจจา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ข้อมูลเพิ่มเติม


ตำแหน่งว่าง
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน

นายอังคาร สุขเกษม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายนิธิศ ตาดำนิล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายศรายุทธ อุ่นติ๊บ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

นายศุภชัย แก้วกันยา
พนักงานขับรถยนต์

นางสกุณี ตุ่นใจอ้าย
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด

นางสาวกัญญา คำแดงใส
จ้างเหมาบริการ

นางสาวสิริพร วงค์ทิพย์
จ้างเหมาบริการ

นายภาคิน มณีจันสุข
จ้างเหมาบริการ
จำนวนบุคลากร ��������������������������������������������� ทั้งหมด 15 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

ปฏิบัติงานด้าน


         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ