เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบท่อจ่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า บ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
By : กองคลัง เมื่อ : 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  อ่าน : 569   

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบท่อจ่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า บ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมหาวัน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

เอกสารแนบ 1.   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า [20210806165941.pdf]


เอกสารแนบ 2.   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ [20210806165942.pdf]


เอกสารแนบ 3.   แบบรูปรายการ [20210806165943.pdf]


เอกสารแนบ 4.   ราคากลางงานก่อสร้าง [20210806165944.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ