เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบท่อจ่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
By : กองคลัง เมื่อ : 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564  อ่าน : 488   

เทศบาลตำบลบ้านเหล่าเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการขยายเขตระบบท่อจ่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า บ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเขียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นเขตพื้นที่บริการของ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เอกสารแนบ 1.   ร่างประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า [20210806171028.pdf]


เอกสารแนบ 2.   ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [20210806171029.pdf]


เอกสารแนบ 3.   แบบรูปรายการ [20210806171030.pdf]


เอกสารแนบ 4.   ราคากลางงานก่อสร้าง [20210806171031.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ