เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
รายงานสรุปผลการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ 2564
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  อ่าน : 453   

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยได้จัดทำคู่มือประชาชนจำนวนทั้งสิ้น 96 กระบวนงาน ตามภารกิจการให้บริการประชาชนของเทศบาลในแต่ละด้าน และได้จัดทำระบบสารสนเทศโปรแกรมบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนในการติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ไปแล้วนั้น

เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามเอกสารแนบ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะ ให้ข้อแนะนำ และพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าต่อไป

เอกสารแนบ 1.   เอกสารแนบทั้งหมด [20211011112832.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ