เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
สำนักปลัดเทศบาล โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2565 โดยมีตัวแทนจากหมู่บ้านในเขตเทศบาลเข้าร่วมรับการอบรม โดยรับเกียรติจากนายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565  อ่าน : 261   

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 สำนักปลัดเทศบาล โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2565 โดยมีตัวแทนจากหมู่บ้านในเขตเทศบาลเข้าร่วมรับการอบรม โดยรับเกียรติจากนายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

//ขอบคุณวิทยากรจาก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ และ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

//เครดิตรูปภาพจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ