เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564
By : ธุรการ_กองคลัง เมื่อ : 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565  อ่าน : 796   

ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดอัตราภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2564 เพื่อใช้อัตราสำหรับการจัดเก็บภาษีตั้งแต่ ปี 2565  เป็นต้นไป   ตามพระราชกฤษฎีกาตราไว้ ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2564 และมีผลบังใช้เมื่อ 14 ธันวาคม 2564  เป็นต้นไป  ตามหนังสือที่ มท 0808.3/ว3043 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564

เอกสารแนบ1.   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [20220121110728.docx]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ