เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  อ่าน : 801   

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย งดรับของขวัญ (No gift policy)  จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกโดยขอรับความปราถนาดีผ่านบัตรอวยพรหรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์

เอกสารแนบ 1.   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [20220204113213.pdf]


เอกสารแนบ 2.   มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ [20220214092352.pdf]


เอกสารแนบ 3.   ประกาศมาตรการตามกระบวนงาน ITA [20220214092353.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ