เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
By : ธุรการ_กองคลัง เมื่อ : 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  อ่าน : 836   

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน   ทางเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  จึงขอประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้เสียภาษีได้ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565  

เอกสารแนบ 1.   ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [20220228153008.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ