เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
กำหนดวัน เวลาสถานที่ประชุมสภาเทศบาลและเรื่องนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
By : ธุรการ1_สำนักปลัด เมื่อ : 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564  อ่าน : 259            
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ