เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  อ่าน : 530   

ด้วย  เทศบาลตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งและระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่างจากเทศบาลอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัด โรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) ที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- พ.ศ. ๒๕๖๓)  ในตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา อันดับ คศ.๓ จำนวน ๑ อัตรา         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ