เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
By : กองคลัง เมื่อ : 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  อ่าน : 471   

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ขอรายงานผลการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ 1.   รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า [20220421170118.pdf]


เอกสารแนบ 2.   วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายงบประมาณ [20220421170208.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ