เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565
By : งานป้องกัน_สำนักปลัด เมื่อ : 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 481   

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพี่น้องประชาชน  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565    จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี  2565  ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  ระหว่างวันที่  11 เมษายน 2565  ถึง  17 เมษายน 2565  รวมระยะเวลา  7  วัน  เพื่อให้สามารถลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สัมฤทธิ์ผล          
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ